Протидія булінгу

Врятує світ краса – завжди так говорили.

Тепер врятує світ лиш доброта.

Бо однієї вже краси занадто мало

 

 

Cеред сучасної учнівської молоді останнім часом надзвичайно загострилася проблема насильства, довготривалих агресивних проявів та третирування у міжособистісних стосунках підлітків, здійснюваних самими дітьми одне до одного. За своєю сутністю третирування – це специфічна форма агресивної поведінки, при якій сильніший (авторитетний) учень (або учні) систематично переслідує іншого (слабкого, аутсайдера). Ситуація третирування не обмежується лише ролями «агресора» та «жертви», вона залучає інших однокласників, роблячи їх активними або пасивними учасниками цих відносин. Такі стосунки отримали назву шкільний булінг, розповсюдження якого впродовж останніх років визнано в освітній практиці та є соціальною проблемою. Булінг (цькування) тривожна тенденція, особливо для дитячого середовища. Попередити булінг можна тільки у разі спільної роботи педагогів, батьків і всіх дорослих, які причетні до виховання дітей. 

З метою забезпечення прав, свобод та інтересів молоді, формування у здобувачів освіти здатності протистояти булінгу, навичок ненасильницької поведінки, побудови конструктивного діалогу, створення особистої мирної стратегії поведінки в конфлікті, запобігання насильству в учнівському середовищі КЗ «Хмільнянський ліцей Канівської міської ради Черкаської області» з 27 вересня по 1 жовтня 2021 року пройшов Всеукраїнський Тиждень з протидії булінгу, у рамках якого було проведено ряд просвітницько-профілактичних заходів.  Для учнів початкової школи  класними керівниками проведено виховні заходи з протидії булінгу на теми: «Вчимося бути добрими людьми», «Скажи булінгу НІ!», «Як зберегти дружбу», бесіди «Запобігання насильству серед дітей», «Правила безпечної поведінки». Шкільний бібліотекар Панченко В.М. організувала виховний захід у бібліотеці на тему «10 книг про булінг», а класні керівники 8-11-х класів провели  години  спілкування  «Не давай булінгу шанс», «Булінг у школі. Як йому протистояти?» під час яких презентували відеоролик «Викресли булінг з життя». У 5-7-х класах практичний психолог Біла Н.Д. провела цікаві та змістовні виховні тренінги на тему «Досить цькувати, давай товаришувати» з виготовленням лепбуку. Також проведено урок-флешмоб у 7-10-х класах «Стоп булінг», де було проведено анкетування «Стоп булінг!», переглянуто та обговорено відеоролики за матеріалами мотиваційних зустрічей Ніка Вуйчича та Pianoboy, а також задіяно школярів до антибулінгової руханки від Анни Домніч. Наталія Дмитрівна виготовила та розповсюдила серед учнів  буклети  «Все про булінг», «Кібербезпека», «Вирішення конфліктів мирним шляхом», «Як уберегти себе від насильства». Шкільний психолог провела тренінг для учнів 6-х класів на тему «Вирішення конфліктних ситуацій. Попередження цькування», а для старшокласників організувала гру-квест «Кібер булінг. Агресія в Інтернеті», поновила інформаційний стенд «Зупинимо булінг разом!»

Можемо з впевненістю стверджувати, що учні нашого навчального закладу вміють захистити себе і своїх друзів від булінгу, знають свої права та обов’язки.

Buling

ПЛАН ЗАХОДІВ,

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

в Комунальному закладі «Хмільнянський ліцей

Канівської міської ради Черкаської області»

 на 2021/2022 навчальний рік

 

Додаток 4

до наказу КЗ «Хмільнянський ліцей»

від 06.09.2021 № 117

 

ПЛАН

проведення заходів у рамках тижня протидії булінгу «Булінг не для нас!» з 20.09.2021 по 24.09.2021

 

 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Відповідно до Закону України від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», який набрав чинності 19.01.2019 року Верховна Рада України постановила:

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122):

1) частину другу статті 13 після цифр "173" доповнити цифрами "173-4";

2) доповнити статтею 173-4 такого змісту:

"Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

2. У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 38-39, ст. 380):

2) частину другу статті 25 «Права та обов'язки засновника закладу освіти» доповнити:

·                      «здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

·                      розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

·                      сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу».

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

• систематичність (повторюваність) діяння;

• наявність сторін - кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

• дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого";

2) частину другу статті 25 «Права та обов'язки засновника закладу освіти» доповнити:

·                      "здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

·                      розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

·                      сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу".

3) частину третю статті 26 «Керівник закладу освіти» доповнити :

• "забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

• з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

• розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

• забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

• повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти".

5) у статті 53 «Права та обов'язки здобувачів освіти»:

У частині першій Здобувачі освіти мають право:

• Захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою.

• На отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування)".

Частину третю доповнити:

Здобувачі освіти зобов'язані: "повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб"

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1. Усі здобувачі освіти, які стали свідком булінгу у ліцеї, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб зобов’язані повідомити про це вчителя, вихователя, психолога або безпосередньо керівника закладу освіти. Педагог або інший працівник закладу освіти, який став свідком булінгу або отримав повідомлення про факт булінгу від здобувача освіти, який був свідком або учасником булінгу, зобов’язаний повідомити керівника закладу освіти про цей факт.

2. На ім’я директора закладу пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок боулінгу (цькування) (зразок додається). Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу, якому виповнилося 14 років. Якщо свідком випадку булінгу стала особа, яка не досягла 14 років, то заяву подають батьки або особи, що їх замінюють. Заявником заява пишеться власноруч і подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3. Директор закладу видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

4. До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог – за наявності), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

5. Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

 

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

 

1. Директор закладу має розглянути звернення у встановленому порядку.

2. Директор закладу створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

3. Проводиться повне і неупереджене розслідування щодо випадків булінгу(цькуванню) з залученням осіб від яких отримали інформацію.

4. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу. Якщо ж комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор ліцею повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

4. Здобувач освіти може звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда - Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги. Після отримання звернення дитини, відповідна особа або орган інформує керівника закладу освіти у письмовій формі про випадок булінгу. Керівник закладу освіти має розглянути таке звернення та з’ясувати всі обставини булінгу.

5. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 

 

 

ЗРАЗОК

Директору Комунального закладу

«Хмільнянський ліцей» Межиріцької сільської ради Канівського району Черкаської області

Пустовойт О.П.

 

_______________________________________

ПІБ заявника (повністю), вчителя, учня __класу, батька, матері

Домашня адреса:

_____________________________________

_____________________________________

Контактний телефон:_________________

___________________________________

 

 

 

ЗАЯВА

Я, ____________________________________________________________ ,

 (ПІБ заявника (повністю), вчителя, учня __класу, батька, матері)

інформую про випадок булінгу над учнем _____ класу ___________________________________________________________________

(Прізвище ім’я учня)

з боку _______________________ або групи учнів:_________________________.

(Далі в довільній формі викладаються докладно всі обставини)

          До заяви додаю фото- та відеоматеріали (за наявності).

         

 

 

 

______________                                                          _________________

                   Дата                                                                                                                                    Підпис