Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновниками

 

Ст. 3 Право на освіту п.2  

В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти. Право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин та ознак.

Ст 13 Територіальна доступність повної загальної середньої освіти п.1

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

У Хмільнянському навчально-виховному комплексі навчаються та виховуються діти із с.Пекарі, с. Хутір-Хмільна, с.Хмільна, с.Кононча, с.Михайлівка та м. Канів.