Правила прийому до закладу освіти

 

Порядок зарахування до Комунального закладу «Хмільнянський ліцей Канівської міської ради Черкаської області»

Зарахування до закладу здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 16.04.2018 № 367

До 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти.

До 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу.

Зарахування до закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви одного з батьків, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) про зарахування до закладу освіти дитини до якої додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

3) оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності).

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

У випадку подання копій документів, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім копії свідоцтва про народження).

Діти або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають одного чи обох документів, визначених підпунктами 1 та/або 3 пункту 4 цього розділу, зараховуються до закладу освіти без подання зазначених документів.

У випадку відсутності документа про освіту для визначення класу, до якого має бути зарахована дитина, результати попереднього навчання можуть бути встановлені (за необхідності) відповідно до пункту 5 Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 року № 369, зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України 26 березня 2017 року за № 416/30284.

Зарахування дітей до початку і впродовж навчального року здійснюється виключно на вільні місця. 

Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу наповнюваності класів.    

Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до класу (з його утворенням у разі відсутності) здійснюється на підставі доданого до заяви про зарахування висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації).

За повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає.

Охочі здобувати освіту у ліцеї мають звернутись до закладу з означеними документами.

Прийом на навчання проводиться за територією обслуговування освітнього закладу.

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. № 367 «Про порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» для зарахування здобувачів освіти до закладу батьки подають:

– заяву одного з батьків дитини на ім’я директора закладу освіти;

- особову справу учня (при наявності)

– оригінал або копія (завірена лікарем) медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089,

– копія довідки про щеплення (завірена лікарем);

– копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії  пред’являється оригінал відповідного документа);

– документ, який підтверджує місце проживання дитини на території обслуговування закладу:

·                     паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;

·                     довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р №207;

·                     довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

 

Документи, необхідні при переведені учня з одного освітнього закладу до іншого:

– заява на ім’я директора освітнього закладу;

– особова справа учня;

– виписка поточних оцінок з усіх предметів, завірена печаткою школи (при перекладі протягом навчального року);

– медична довідка або карта учня;

– паспорт одного з батьків із зазначенням місця проживання.

 

Документи, необхідні при вступі в 10 клас учня, який закінчив 9 класів нашого освітнього закладу:

– заява на ім’я директора освітнього закладу;

– свідоцтво про здобуття базової середньої освіти.

 

Документи, необхідні при вступі в 10 клас учня, який закінчив інший освітній заклад:

– заява на ім’я директора освітнього закладу;

– свідоцтво про здобуття базової середньої освіти.

– особова справа (або її копія, завірена директором, при наявності);

– медична довідка або карта;

– паспорт одного з батьків.