Форми здобуття освіти

Форми здобуття освіти

У статті 9. Форми здобуття освіти Законі України "Про освіту" зазначено:

Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх. Основними формами здобуття освіти є:

·                     інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);

·                     індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний

·                     патронаж, на робочому місці (на виробництві);

·                     дуальна.

1.                   Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, що передбачає їх безпосередню участь в освітньому процесі.

2.                   Заочна форма здобуття освіти – це спосіб організації навчання здобувачів освіти шляхом поєднання очної форми освіти під час короткочасних сесій і самостійного оволодіння освітньою програмою у проміжку між ними.

3.                   Дистанційна форма здобуття освіти – це індивідуалізований процес здобуття освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

4.                   Мережева форма здобуття освіти – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, завдяки якому оволодіння освітньою програмою відбувається за участю різних суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між собою на договірних засадах.

5.                   Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) – це спосіб організації навчання здобувачів освіти, за яким освітня програма повністю засвоюється здобувачем самостійно, а оцінювання результатів навчання та присудження освітньої кваліфікації здійснюються відповідно до законодавства.

6.                   Сімейна (домашня) форма здобуття освіти – це спосіб організації освітнього процесу дітей самостійно їхніми батьками для здобуття формальної (дошкільної, повної загальної середньої) та/або неформальної освіти. Відповідальність за здобуття освіти дітьми на рівні не нижче стандартів освіти несуть батьки. Оцінювання результатів навчання та присудження освітніх кваліфікацій здійснюються відповідно до законодавства.

7.                   Педагогічний патронаж – це спосіб організації освітнього процесу педагогічними працівниками, що передбачає забезпечення ними засвоєння освітньої програми здобувачем освіти, який за психофізичним станом або з інших причин, визначених законодавством, зокрема з метою забезпечення доступності здобуття освіти, потребує такої форми.

Особливості застосування форм здобуття освіти для різних рівнів освіти можуть визначатися спеціальними законами. Положення про форми здобуття освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і наук.

Основними формами здобуття освіти у Комунальному закладі «Хмільнянський ліцей Канівської міської ради Черкаської області» є:

- інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева);

- індивідуальна (екстернат, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

Під час організації дистанційного навчання застосовуються технології дистанційного навчання.

 

Лист-роз'яснення Міністерства освіти і науки України "Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти" від 20.08.2019 № 1/9-525