Бібліотека

Місячник ш б
книги про війну

Прочитайте!  Цікаво 

14 лютого – це не тільки свято закоханих. Це ще й Міжнародний день дарування книг. Він об’єднує всіх, хто любить читати. Цього дня дарують книги друзям та незнайомцям, віддають їх бібліотекам, школам, дитячим будинкам, лікарням чи просто залишають твори друку у людних місцях.

Започаткувала цей День засновниця сайту дитячої книги американка Еммі Бродмур. Якось один із її трьох синів здивувався, чому в календарі немає дня, призначеного для дарування книжок один одному. Так завдяки дитячій цікавості зародилася ініціатива. Еммі підтримали родичі, знайомі, колеги, друзі з соціальних мереж. І вже невдовзі добра справа розійшлася по світу. В Україні вона теж прижилася.

10 химерних фактів про книги

Страх від того, що у вас не залишиться що почитати, називають абібліофобією.

До 18 століття в деяких бібліотеках книги прикріплювати до полиць ланцюгами. Вони були достатньо довгими, щоб відвідувачі могли комфортно читати, але не могли винести книгу з бібліотеки.

Найдовше надруковане речення належить французу Віктору Гюго. У його романі "Знедолені" є речення, що складається із 823 слів.

У японській мові існує слово «цундоку». Воно означає "накупити багато книг і не читати їх".

Найпопулярнішим літературним персонажем поки що залишається Шерлок Холмс. Він частіше за інших ставав героєм кіно і телесеріалів.

Приватна католицька школа в Нешвіллі (США) видалила зі своєї бібліотеки всі книги про Гаррі Поттера. Там заявили, що в них містяться "справжні прокляття і заклинання, які при читанні можуть викликати злих духів".

Першою написаною книгою на друкарській машинці були «Пригоди Тома Сойєра» Марка Твена. Сам автор книги був не у захваті від машинки.

Неконтрольоване бажання постійно нюхати старі книги, і отримувати від цього задоволення називають «бібліосмією».

Британські вчені з університету Сассексу довели, що читання заспокоює краще, ніж прослуховування музики, прогулянка чи чашка гарячого чаю. Для того, щоб зменшити стрес, достатньо лише шести хвилин зосередженого читання. За це час скорочується серцебиття та полегшується м’язова напруга.

Писати трилогію "Володар перснів" було для Дж. Р. Р. Толкіна виснажливо. 1200 сторінок він набирав двома пальцями. Інакше не вмів.

1.    Порядок користування бібліотекою

3.1.       Бібліотека безкоштовно надає користувачам повну інформацію про склад бібліотечних фондів за допомогою системи каталогів і картотек (у традиційній або електронній формі); консультаційну допомогу в пошуку джерел інформації; документи або їх копії з бібліотечного фонду та через МБА у тимчасове користування. Додаткові види послуг, що надає Бібліотека, можуть бути платними (рішення про впровадження платних послуг ухвалюється керівництвом ІППО).

3.2.       Профільні документи, яких немає в Бібліотеці, можуть бути замовлені по МБА згідно з існуючими правилами.

3.3.       Користувач повинен уважно переглянути відібрані для роботи документи і повідомити працівника Бібліотеки про виявлені дефекти.

3.4.       Заборонено робити позначки в тексті, загинати сторінки, розшивати документи.

3.5.       Особисті книжки, журнали, ротапринтні видання, верстки та інші друковані матеріали можна вносити до Бібліотеки лише з дозволу чергового бібліотекаря.

3.6.       Щорічно у Бібліотеці здійснюється перереєстрація користувачів. Користувачі, які не перереєструвалися, Бібліотекою не обслуговуються.

3.7.       Під час проведення перереєстрації, а також на час відпустки читач, який користується персональним абонементом, зобов’язаний повернути або пред’явити бібліотекарю для продовження терміну користування всі документи, які зафіксовані за ним обліковими документами Бібліотеки.

3.8.       У разі звільнення з ІППО або закінчення курсів підвищення кваліфікації користувач зобов’язаний повністю розрахуватися з Бібліотекою, про що засвідчує відповідна довідка, видана завідувачем Бібліотеки ІППО.

2.    Порядок користування читальною залою

4.1.       Слухачі усіх форм курсів підвищення кваліфікації, а також користувачі з інших організацій, користуються документами з фондів Бібліотеки лише в читальній залі.

4.2.       Кількість документів, що видаються в читальній залі, не обмежується.

4.3.       Заборонено виносити документи з читальної зали.

4.4.       Не дозволено входити до зали з портфелями та велики­ми валізами.

3.    Порядок користування абонементом

5.1.       Право користування персональним абонементом нада­ється співробітникам, які постійно працюють в ІППО.[1]

5.2.       Книжки видаються користувачам терміном до 30 діб, журнали та видання, що продовжуються – до 10 діб, видання підвищеного попиту – до 15 діб. Кількість однієї видачі документів на персональний абонемент не може перевищувати 5 примірників.

5.3.       За кожний документ, отриманий на персональний абонемент, користувач розписується в читацькому формулярі або в документі, який його замінює. Після повернення документів до Бібліотеки підпис користувача анулюється підписом бібліотекаря, інвентарний номер у читацькому формулярі викреслюється. Не дозволено виносити з Бібліотеки документи, не записані у читацькому формулярі.

5.4.       Чергова видача документів можлива лише після повернення взятих раніше документів або після продовження терміну кори­стування ними, а також у разі, коли кількість узятих документів не перевищує встановлених норм.

5.5.       Рідкісні та цінні документи, альбоми, атласи, довідкові та бібліографічні видання, нові надходження літератури, пері­одичні видання поточного року, документи, отримані за МБА, а також документи, які Бібліотека ІППО має в одному примірнику, видаються для роботи лише в читальній залі. Видача неопублікованих документів (дисертацій, звітів тощо) здійснюється згідно з порядком, визначеним адміністрацією ІППО.

4.    Права та обов'язки користувачів

6.1.       Користувач має право:

6.1.1.           Отримувати в тимчасове користування документи або їх копії з фонду Бібліотеки;

6.1.2.           Отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

6.1.3.           Проводити пошук документів у автоматизованому ре­жимі;

6.1.4.           Брати участь у заходах, що проводить Бібліотека;

6.1.5.           Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про його особу та переліку документів, якими він користувався;

6.1.6.           Оскаржувати дії бібліотечних працівників, що обмежу­ють права користувача, у керівництва ІППО.

6.2.       Користувач зобов'язаний:

6.2.1.           Дотримуватись правил користування Бібліотекою;

6.2.2.           Дбайливо ставитися до документів та довідково-бібліографічного апарату;

6.2.3.           Під час відвідування Бібліотеки повідомляти бібліотека­ря про наявність у нього особистих документів;

6.2.4.           Не порушувати порядку розстановки документів у фон­ді відкритого доступу;

6.2.5.           Повертати документи не пізніше встановленого терміну;

6.2.6.           У разі втрати або пошкодження бібліотечних документів користувач зобов'язаний (протягом двох місяців) відшкодувати втрату: примірником того самого видання, якісною копією з нього, виданням, рівноцінним за змістом і вартістю (за визначенням завідувача Бібліотеки), або відшкодувати їхню ринкову вартість. У разі втрати документів, виданих за кордоном, Бібліотека має право переводити їхню вартість, вказану у валютних рахунках або торговельних каталогах, у національну валюту згідно з чинним на момент втрати валютним курсом, встановленим Національним банком України;

6.2.7.           Дотримуватися в приміщенні Бібліотеки тиші та гідної поведінки;

6.2.8.           Повідомити Бібліотеку в разі зміни місця проживання, контактного телефону, переходу на інше місце роботи, закінчення терміну навчання в аспірантурі, вищому навчальному закладі.

5.    Обов'язки та права бібліотеки

7.1.       Бібліотека зобов'язана:

7.1.1.           Оперативно задовольняти запити користувачів;

7.1.2.           Інформувати про всі види послуг, які надає Бібліотека;

7.1.3.           Вести якісну консультативну роботу, надавати допомогу у по­шуку необхідних джерел інформації;

7.1.4.           Вивчати інформаційні потреби користувачів;

7.1.5.           Здійснювати контроль за своєчасним поверненням у Бібліотеку документів, виданих користувачам;

7.1.6.           Забезпечувати високу культуру обслуговування;

7.1.7.           Не використовувати відомості про користувачів Бібліотеки та їхні інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їхньої згоди;

7.1.8.           Проводити один раз на місяць санітарний день.

7.2.       Бібліотека має право:

7.2.1.           Ознайомлюватися з темами науково-дослідних робіт, отримувати від структурних підрозділів ІППО матеріали та відомості, які необхідні для вирішення завдань, що стоять перед Бібліотекою;

7.2.2.           Після закінчення терміну користування бібліотечними документами вимагати від користувача їх повернення;

7.2.3.           У разі відмови користувача розрахуватись з Бібліотекою згідно з вимогами даних правил (відшкодування вартості неповернених або зіпсованих користувачем бібліотечних документів) виносити цей конфлікт на розгляд керівництва або інформаційно-бібліотечної ради ІППО;

7.2.4.           Позбавляти користувачів права користування бібліотечним фондом за порушення правил користування Бібліотекою ІППО;

7.2.5.           Вимагати від користувачів відшкодування за нанесені Бібліотеці збитки згідно з п. 6.2.6 цих правил.

[1] Обмеження щодо користування абонементом для певних груп користувачів встановлюються керівництвом ІППО.